Om bygningerne

Bygningerne på Søndre Campus udgør samlet set ca. 125.000 m2. Etape 1 udgør 50.000 m2 , mens eteape 2 og 3 udgør 75.000 m2.

Med 16.000 studerende og 1.000 ansatte er Søndre Campus universitetets største campusområde.

Tilsammen udbyder fakulteterne for Jura, Teologi og Humaniora over 100 forskellige uddannelser, der hvert år udsteder eksamensbeviser til godt  2.200 bachelorer og 2.500 kandidater.

Tre etaper

Universitetets bygninger på Søndre Campus er opført i tre byggeetaper, der følger ideerne i helhedsplanen for området.

Det vil sige, at alle bygninger er opført som fem-seks etagers længehuse placeret nord mod syd suppleret af lavere tværgående bygninger.

Bygningerne er beklædt med naturstenen travertin.

Etape 1 er tegnet af KHR Arkiteter og indviet i 2002. Målet for de seks bygninger var at udforme en tæt, varieret, bymæssig bebyggelse.

Etape 2 og 3 er tegnet af Arkitema og taget i brug i hhv. 2013 og 2017.

Begge etaper er transformationsprojekter, hvor dele af de oprindelige universitetsbygninger fra 1970’erne er genanvendt.

Fokus på lys

I bygningerne er der fokus på at skabe lys, gennemsigtighed og åbne miljøer, der kan danne grobund for nye møder på tværs af faglighed og organisatorisk tilhørsforhold.

Indretningen er inviterende og inspirerende med farver, der både danner visuel ro og er skaber identitet for fakulteter og institutter.