Tabadul – Københavns Universitet

Tabadul

http://nasim.dk/sprogcafeen-tabadul/

Tabadul er en dansk-arabisk sprogcafe og betyder udveksling på arabisk. Vi er en gruppe af dansk- og arabisktalende, der mødes for at hjælpe hinanden med at lære hinandens sprog. Således handler Tabadul om udveksling af sprog, men vi mener samtidigt, at vi gennem sprogudveksling skaber et rum, hvor to kulturer mødes og i den forstand arbejder vi innovativt i koblingen mellem sprog og integration , og vægter samhørighed og fællesskab.

Innovative initiativer:

  1. Udvikle en App, der kan gøre Tabadul's nuværende setup digitalt
  2. Udvikle et koncept som kan anvendes af andre (eks. kommuner)
  3. Tilbyde skoler, institutioner og andre interesserede oplæg fra deltagere i Tabadul
  4. Støtte udvidelse af sprogcafen i form af fx. sociale arrangementer, ture til museer, debatarrangementer, koncerter eller filmvisninger,