MultiFaith Consulting – Københavns Universitet

Søndre Campus > KU PLUS > Start-ups+ > MultiFaith Consulting

MultiFaith Consulting

http://multifaith.eu

Vores projekt fokuserer på et relativt nyt men udbredt fænomen, de såkaldte "Multi-Faith Spaces" også kaldt retræte rum. Disse rum er offentlige rum (ofte i sammenhæng med institutioner som skoler, hospitaler og lufthavne), hvor folk med forskellig tro kan finde et praktisk sted at tænke, bede og reflektere i et stille og behagelige omgivelser i en travl dag.

Vores team har fulgt de stigende debatter omkring Multi-Faith Spaces, og dermed opnået forståelse for det voksende behov. Vi tog derfor et nærmere kig på emnet, for kun at finde ud af, at der ikke blev foretaget nogen større forskning blandt potentielle og faktiske brugere af sådanne rum. Derfor vil vi gerne med dette projekt gå helt tilbage til det grundlæggende og starte hos de troende selv.

multifaithspaces

I vores projekt planlægger vi at introducere to faser: det konceptuelle og det empiriske. Den førstnævnte fokuserer på undersøgelsen af ​​de troendes meninger og holdninger ved hjælp af spørgeskemaer og fokusgrupper. I forhold til den sidstnævnte vil vi anvende denne viden for at skabe et reelt rum i området nær Malmø. Målet er at udarbejde nogle retningslinjer, der vil kunne bruges af skaberne af fremtidige rum, og samtidig være i stand til, at vi kan rådgive dem os selv.

Teamet bag MultiFaith Consulting har skrevet en artikel om emnet, som er offentliggjort i tidsskriftet "Religion". Du kan læse den her