Jordnær Film – Københavns Universitet

Søndre Campus > KU PLUS > Start-ups+ > Jordnær Film

Jordnær Film

Jordnær Film er et kreativt produktionshus med mange projekter under samme tag, men fælles for dem alle er, at de bliver skabt med hjælp fra og respekt for naturen og miljøet.

De levende billeder vi fodrer vores hjerner med har ikke kun magten til, at kunne ændre hvordan vi føler og tænker. De påvirker direkte den planet vi bor på, i måden de bliver produceret. På et filmset er man direkte afhængig af jordens ressourcer i form af energi, lys, transport og forplejning af crewet. I Danmark findes der i øjeblikket ingen officielle retningslinjer eller vejledning om, hvordan film- og tv industrien kan tage bedst muligt hensyn til miljøet bag kameraet. Da det er en branche, hvor beslutninger lider under økonomisk og tidsmæssigtpres, resulterer det ofte i mindre bæredygtige valg såsom stort forbrug af plastikflasker og ikke genanvendeligt service, brug af dieselgeneratorer og mangelfuld affaldssortering. 

Det vil vi lave om på! 
Som det første miljøvenlige produktionsselskab i Danmark vil vi derfor bestræbe os på at lede vejen mod en ny bæredygtig praksis i skabelsen af audiovisuelt indhold. Dette vil vi gøre gennem oplysende kampagner, udformning af undervisningsmateriale samt ved implementering af miljøbevidste tiltag i egne produktioner med mindst muligt ressourcespild.