Fire Journal – Københavns Universitet

Søndre Campus > KU PLUS > Start-ups+ > Fire Journal

Fire Journal

https://jura.ku.dk/firejournal/ 

UCPH Fiscal Relations Law Journal – FIRE Journal er et nyt elektronisk tidsskrift inden for skatte- og afgiftsret, hvor studerende i tæt samarbejde med en supervisor (forsker fra universitetet eller praktiker fra erhvervslivet) skriver videnskabelige og innovative artikler. E-tidsskriftet henvender sig bredt til alle juridiske områder og tværfaglige discipliner, når blot der kan påvises en eller anden form for skatte- eller afgiftsretlig vinkel på artiklen. FIRE Journal fungerer også som et almindeligt e-tidsskrift, hvor alle forfattere (inkl. studerende fra andre fakulteter) kan indsende deres artikler med henblik på at blive optaget til peer-review og senere publicering i FIRE Journal. Artikler kan publiceres på dansk, norsk, svensk og engelsk, og e-tidsskriftet vil have rullende udgivelser.

firejournal1

FIRE Journal er et innovationsprojekt, som er blevet til med økonomisk støtte fra Fonden for Entreprenørskab.Innovation og entreprenørskab skal i denne forbindelse forstås i bredeste forstand som det at skabe værdi for andre end én selv, idet værdiskabelsen kan være af økonomisk, social, kulturel eller samfundsmæssig art. Tværfaglig og tværdisciplinær tænkning er i høj grad vigtig for skabelsen af innovation og entreprenørskab.

FireJournal2

Du kan komme forbi og møde redaktionen i KU PLUS hver torsdag fra 13.00-15.00 til en uddybende snak om tidsskriftet og høre mere om dine muligheder i forhold til at skrive artikler og blive en del af Fire Journal. På vores hjemmeside kan du læse mere om Fire Journal, samt få inspiration til emner til artikler.