Filmforeningen Perspektiv – Københavns Universitet

Søndre Campus > KU PLUS > Start-ups+ > Filmforeningen Perspektiv

Filmforeningen Perspektiv

http://filmforeningen.dk

Det at lave film i dag, er ikke kun noget som er forbeholdt de store Hollywood-produktioner som bliver lavet til biograferne. Langt de fleste film bliver uploadet på de sociale medier, hvor de ikke blot indgår som underholdning, men også som et kommunikativt værktøj på lige fod med det skrevne ord. Derfor er audiovisuelle kundskaber i dag en vigtig del af den almene dannelse. Desværre er der mange folkeskole- og gymnasielærere som har begrænset erfaring når det kommer til filmproduktion. Derfor har vi stiftet Filmforeningen Perspektiv. Vores formål er at skabe et supplement til den danske mediefagsundervisning i form af online undervisningsmateriale såvel som fysiske foredrag, workshops og små filmproduktioner.Vores håb er at vi kan gøre flere unge mennesker interesserede i at lave film.

Vi henvender os hovedsageligt til Gymnasier og Folkeskolens ældste klasser, men man er altid velkommen til at kontake os, med spørgsmål og henvendelser på sfr678@alumni.ku.dk eller se vores hjemmeside filmforeningen.dk