Karriere+ – Københavns Universitet

Søndre Campus > KU PLUS > Karriere+

Karriere+

Det kan være svært for den studerende at skabe et overblik over karrieremulighederne – og hvor netop ens faglighed bedst kan komme i spil. Vi hjælper med at skabe en større karrierebevidsthed og et netværk til virksomheder og organisationer for de studerende. Vi udvider samtidig både de studerende og omverdenens horisont for, hvor de forskellige fagligheder kan matches med forskellige brancher. Det gør vi ved at tilbyde hjælp til både undervisere, studerende, forskere og institutter, der ønsker at søsætte et karrierearrangement eller -seminar. Her kan du få et overblik over, hvad vi hjælper med:

Matchmaking
Vi tilbyder hjælp til at finde relevante eksterne samarbejdspartnere som oplægsholdere til jeres eksisterende karrierearrangement samt sparing på og tilrettelæggelse af oplæggene. Vi har bl.a. hjulpet Institut for Kunst- og Kulturvidenskab med matchmaking ved deres specialeseminar.

Programudvikling
Vi hjælper med koncept-og programudvikling af det pågældende karrierearrangement bl.a. i form af brainstorms på og udarbejdelse af indhold, struktur, oplægsholdere og format. Igennem denne form for bidrag har vi bl.a. været sparingspartnere på en kommende studenterdrevet karrieredag på Institut for Informationsstudier.

Workshop facilitering
Udover matchmaking og program- og konceptudvikling, hjælper vi også til ved eksisterende karrierearrangementer i form af facilitering af workshops. Her står vi både for tilrettelæggelse, koordinering og facilitering. Vi har hjulpet Institut for Engelsk, Germansk og Romansk på et karriereevent med afvikling af fire workshops, hvor vi håndterede dialogen med de deltagende virksomheder, sparring omkring relevante cases og faciliteringen på dagen. Vi har også sammen med Ph.D. skolen arrangeret tre karriereworkshops med fokus på karriereveje for humanistiske ph.d’er, som vil blive afholdt i løbet af foråret 2018. Her står vi for faciliteringen på dagen og hjælper med invitation af virksomheder og annoncering.

Tovholder på det fulde arrangement
Udover at stille os til rådighed som en del af et allerede eksisterende karrierearrangement, tilbyder vi også at stå for og være tovholder på det fulde arrangement. Her vil vi både stå for tilrettelæggelse, koordination og selve afholdelsen. Lige nu arbejder vi sammen med Det Juridiske Fakultet på et karrierearrangement målrettet fakultetets internationale kandidatstuderende, hvor formålet er at etablere samarbejder til relevante virksomheder og organisationer.

Kontakt
Kontakt Michala Brechling, hvis du vil have sparing til at afholde lignende arrangementer og/eller finde relevante oplægsholdere, virksomheder og andre samarbejdspartnere.