Få succes med sociale medier – Københavns Universitet

Søndre Campus > KU PLUS > Få succes med sociale ...

Få succes med sociale medier

Edit
Denne workshop er for dig, der allerede har stiftet bekendtskab med annoncering på Facebook. Google Succes Onlines ekspert gør dig endnu klogere på, hvordan du optimerer dine kampagner på Facebook, Instagram og Youtube og bruger de forskellige annonce-værktøjer. Du bliver bedre til at bruge annonce-værktøjerne og til at ramme din målgruppe. Workshoppen forbereder dig på at bruge annoncering i praksis på et øvet-niveau. 

Målgruppe:
Alle er velkomne, men workshoppen er tiltænkt studerende og dimittender.

Niveau:
Øvet

Varighed:
3 timer

Pris:
Gratis - Succes Onlines arrangementer er altid gratis.

Udbytte:
Efter denne har du en bred viden om særligt Facebook-annoncering og kan begynde at bruge det i praksis i en virksomhed. Du har også indblik i annoncering på Instagram og Youtube.