Karen Blixens Plads


Med en generøs donation fra A.P. Møller Fonden har Københavns Universitets Søndre Campus i 2019 fået et nyt aktivt mødested til glæde for universitetet og områdets mange beboere.

Karen Blixens Plads er tænkt som et aktivt mødested for borgere, 2.000 medarbejdere og 16.000 studerende på Københavns Universitet.

Et torv på mere end 19.000 m2, der skaber sammenhæng på Søndre Campus og ved sin åbne karakter binder universitetet og områdets mange beboere sammen med byen, og byen sammen med Amager Fælled.

Arkitektfirmaet COBE vandt i 2017 A. P. Møller Fondens projektkonkurrence med et forslag, der både kan fungere i dagligdagen med intime rum og plads til de mange brugere – og parkering for godt 2000 cykler. Der bliver desuden mulighed for at skabe rum for større udendørsevents til glæde for hele kvarteret.

Pladsen er karakteriseret af en række buede konstruktioner, som både fungerer som cykeloverdækninger og amfi-trapper som en integreret del af studiemiljøet.

Torvet er både plads og park i ét. Mod nord – langs universitetets tre hovedindgange – opstår en åben og multifunktionel plads, mens der i den sydlige del, mod overgangen til Amager Fælled, skabes et bakket, bølgende græs- og englandskab, der gradvist integrerersig med det oprindelige fælledlandskab.