Karen Blixens Plads – Københavns Universitet

Søndre Campus > Karen Blixens Plads

Karen Blixens Plads


Med en generøs donation fra A.P. Møller Fonden får Københavns Universitets Søndre Campus i 2018 et nyt aktivt mødested til glæde for universitetet og områdets mange beboere.

Når Karen Blixens Plads står færdig, vil det være et aktivt mødested for borgere, 2000 medarbejdere og 16.000 studerende på Københavns Universitet.

Et torv på mere end 19.000 m2, der skaber sammenhæng på Søndre Campus og ved sin åbne karakter binder universitetet og områdets mange beboere sammen med byen, og byen sammen med Amager Fælled.

Arkitektfirmaet COBE vandt i 2017 A. P. Møller Fondens projektkonkurrence med et forslag, der både kan fungere i dagligdagen med intime rum og plads til de mange brugere – og parkering for godt 2000 cykler. Der bliver desuden mulighed for at skabe rum for større udendørsevents til glæde for hele kvarteret.

Området bruges i dag til interimistisk cykelparkering og opholdssted for studerende, men når den er færdig vil den være karakteriseret afen række buede konstruktioner, som både skal fungere som cykeloverdækninger og amfi-trapper som en integreret del af studiemiljøet.

Torvet bliver både plads og park i et. Mod nord – langs universitetets tre hovedindgange – opstår en åben og multifunktionel plads, mens der i den sydlige del, mod overgangen til Amager Fælled, skabes et bakket, bølgende græs- og englandskab.