Campus Service – Københavns Universitet

Søndre Campus > Campus Service

Campus Service

Driftsopgaverne på Søndre Campus er delt op i to enheder.  

Service

Omfatter bl.a. betjentydelser, rengøring, renovation, nøgleadministration og planteservice. 

Service kan hjælpe dig med forskellige praktiske opgaver på Søndre Campus. Kontakt kan ske på telefon, eller du kan udfylde en formular med en beskrivelse af det, du skal have hjælp til. 

Bygningsdrift

Campus bygningsdrift varestager bygningerne på Søndre Campus.

Teamet består af håndværkere specialiseret inden for el-arbejde, vvs-arbejde, maskinmestre, arkitekter samt tekniske servicemedarbejdere, som servicerer og drifter bygningerne samt udvikler løbende på areal- og bygningsoptimering.

Se en oversigt over medarbejdere