Beredskabsplaner

Campus Service Søndre City er ansvarlig for beredskabsplaner og sikkerhed på Søndre Campus.

Ved tilkald af politi, brandvæsen eller ambulance bedes man oplyse nærmeste nødkøretøjsadresse.

Bygning: 21, 22, 23, 24, 25 og 27 (Njalsgade 134)

Bygning: 10, 11A, 11B,11C, 12, 13A, 13B 14, 15A, 15B og 16 (Njalsgade 80)

Bygning: 4A, 4B, 5A, 5B, 5C, 6A, 6B, 7A, 7B, 7C, 8A, 8B og 9A (Njalsgade 76)

Kontroller den lokale evakueringspost for at se hvor din samleplads er, hvilken adresse du skal oplyse hvis politi, brand eller ambulance tilkaldes og andre vigtige informationer.

Oversigtskort i .pdf-format med hjertestartere, samlepladser og nødkøretøjsadresser.

Tyveri, indbrud og hærværk

Københavns Universitet er selvforsikret. Det betyder i praksis, at stjålne effekter ikke erstattes. Det samme gælder for private ejendele, som man har med på arbejdspladsen.

Indbrudsskader og hærværk

Indmeld indbrudsskader og hærværk med den almindelige fejlmedlingsblanket til Campus Service.

Tyveri

Anmeld tyveri til politiet.
https://politi.dk/anmeld

Registrer dernæst gerne tyveriet hos Søndre Campus. Uanset om der er tale om en privat genstand eller fakultetets ejendom, vil vi gerne have, at du udfylder formular i nedenstående link, da det hjælper os med at skabe et overblik over omfanget af tyverier. Og det gør, at vi kan samle sager, hvor de samme personer er involveret. Campus Service Søndre kan muligvis bidrage med videooptagelser til politiet, såfremt politiet er interesseret.

https://hum.ku.dk/intranet/tyveri

Ansatte kan læse mere om beredskabet i medarbejderguiden.